Informácie pre hausbotárov

Výška Dunaja pri obci Rusovce je: 691 cm
Stav hladiny na treťom prechode je:

-28 cm ▼ (OK)

Počasie pre oblasť: -

Powered by Mikso (verzia 1.2)